EN ÇOK
OKUNAN
İYİ HİSSET - SAĞLIK

Tekrarlayan gebelik kaybının sebepleri nedir?

Kadın Hastalıkları&Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Emre Erdoğdu, tekrarlayan gebelik kayıplarının olası nedenlerini ve tedavi yöntemlerini buseterim.com.tr okuyucuları için yazdı.

profil
BT Ekip
03.05.2018
Tekrarlayan gebelik kaybının sebepleri nedir?

Tekrarlayan gebelik kaybı (TGK) 20. gebelik haftasından önce en az 3 ardışık gebeliğin kaybı olarak tanımlanır. Gebelik planlayan çiftlerin yaklaşık yüzde 0,5-1’i tekrarlayan gebelik kaybı ile karşılaşır.

1. Uterus (Rahim) yapısal bozuklukları ve serviks (rahim ağzı) yetersizliği

Rahim ağzı yetmezliği(servikal yetmezlik), rahmin yapısal bozuklukları olan myomlar, rahim içi yapışıklıklar (adezyonlar), rahim içinde bir bölmenin olması (Uterin septum), çift rahim (Uterus didelfis) ve diğer şekil bozuklukları farklı mekanizmalarla tekrarlayan gebelik kayıplarına yol açabilirler. TGK’nın yüzde 10-15’i rahmin kendi kaynaklı olup belli başlı sebebe uygun tedavilerle(rahim ağzı dikiş konulması, rahimdeki perdenin kesilmesi vs) ile sağlıklı gebelik elde edilebilmektedir.

2. Endokrin (hormonal) bozukluklar

Aşikar diyabet ve tiroid hastalıkları en sık sebepler olup TGK olan hastalarda kontrolsüz diyabet ve tiroid hastalıklarının tedavisi sağlıklı gebelik oranlarını arttırmaktadır

3. Kromozomal bozukluklar

TGK olan çiftlerin yüzde 1-3’ünde anne ile babanın taşıyıcı olduğu ve hastalık oluşturmayan kromozom problemleri, gebelikte aşikar hale geçerek yaşamla bağdaşmayan düşüklerle sonuçlanabilmektedir. Bu kromozom anomalilerin varlığında genetik danışma verilmeli ve  bu tip hastalarda daha gebelik oluşmadan, tüp bebek uygulamalarında yapılan preimplantasyon genetik tanı (PGD) yapılması ve oluşabilecek anomalilerin başlangıçta belirlenip sağlıklı embriyonun verilmesi, kayıpların tekrarlanmasının önüne geçebilir.

4. İmmunolojik nedenler

Gebelikte annenin bağışıklık sistemindeki değişiklikler bebekteki babaya ait antijenler tanınarak, bebeğin yabancı bir madde gibi görülmesi ve reddedilmesi önlenmektedir. Ancak bazı durumlarda bu koruyucu mekanizmada oluşan soruların tekrarlayan düşüklere neden olabileceği düşünülmektedir. Eşler arasındaki HLA doku grubu benzerlik veya farklılıklarının da TGK’da rol oynayabileceği düşünülmektedir. Ancak günümüzde tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan hastaların yönetiminde bağışıklık sistemini düzeltmeye yönelik immunoterapinin(IVIG VS) deneysel tedavi dışında yeri yoktur.       

5. Trombofili

Trombofili pıhtılaşma eğiliminin artması olup gebelik sürecinde damar tıkanıklığı riskini arttırsa da kalıtsal trombofililerle erken gebelik kayıpları ve tekrarlayan gebelik kayıpları arasındaki ilişki şüphelidir. Kalıtsal trombofili ile tekrarlayan gebelik kaybı arasındaki ilişkiyi ve kan sulandırıcı ilaçların gebelik kayıplarını önlemede etkinliğini gösteren çalışmaların çelişkili sonuçlar vermesi nedeniyle klinik uygulamada rutin trombofili (pıhtılaşma testleri) taraması yapılması ve kan sulandırıcı(aspirin, heparin) ilaçlarla tedavi başlanması önerilmemektedir. Sadece kazanılmış trombofili olan Antifosfolipid sendromu kabul görmüş TGK nedeni olup bu hastaların kan sulandırıcı ilaçlarla tedavisi canlı gebelik oranlarını arttırmaktadır. 

Tekrarlayan gebelik kaybı olan çifte yaklaşım nasıl olmalıdır?

Ne yazık ki hastaların yarısında gebelik kaybı nedeni saptanamaz. Bu hastalarda destekleyici ve motive edici yaklaşım önemlidir çünkü üç gebelik kaybı sonrasında bile, hiçbir tedavi uygulanmaksızın hastaların yüzde 70’inde canlı doğum elde edilmesi mümkün olduğundan, hasta bu konuda cesaretlendirilmelidir.

Önceki ve Sonraki
Haberler