EN ÇOK
OKUNAN
YAŞAM - SEYAHAT

Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası

Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 18, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde ise 77 kültürel ve doğal alan bulunuyor. Ülkemizin dünyaca ünlü kültür mirasını konu aldığımız dosyanın ilk bölümünde dört adrese yakından bakıyoruz.

profil
BT Ekip
15.08.2019
Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası

Dünya Miras Listesine alınan “Efes” Dünya Miras alanı; Çukuriçi Höyük, Ayasuluk Tepesi (Selçuk Kalesi, St. John Bazilikası, İsa Bey Hamamı, İsa Bey Camii, Artemision), Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi olmak üzere dört alanı kapsıyor. Antik dönemin en önemli merkezlerinden biri olan Efes, tarih öncesi dönemden başlayarak Helenistik, Roma, Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemleri boyunca yaklaşık 9000 yıl kesintisiz yerleşim görmüş ve tarihinin tüm aşamalarında çok önemli bir liman kenti ve kültürel ve ticari merkez olmuştur. Helenistik ve Roma döneminin kentleşme, mimarlık ve dini tarihine ışık tutan simgeleri barındıran Efes’te farklı dönemlerin en üstün mimari ve kent planlama örnekleri bulunuyor. M. Ö. 8. yüzyıla ait olduğu düşünülen ve Antik dönemin yedi harikasından biri olarak ünlenen kült merkezi Artemision, Hz. Meryem’in İsa’nın annesi olarak kabul ve ilan edildiği 431 tarihli Ekümenik Konsülün gerçekleştiği yer olan Meryem Kilisesi, İsa’nın havarilerinden biri olan ve Yahya İncili’ni Efes’te yazan St. John’ın mezarı üzerine inşa edilen Bazilika gibi Erken Hristiyanlık dönemine şahitlik eden benzersiz eserleri, günümüzde Hristiyanlar tarafından hac mekanı olarak kabul edilen Meryem Ana Evi ve Beylikler döneminde inşa edilen İslam yapıları ile Efes çok yönlü bir kültürel mirasa sahip. 


Kuzeyde Kızılırmak, doğuda Yeşilhisar, güneyde Hasan ve Melendiz Dağları, batıda Aksaray ve kuzeybatıda Kırşehir ile sınırlanan Kapadokya bölgesi Kalkolitik Dönemden beri devamlı yerleşim alanı olmuştur. Alanın en önemli özelliği, Erciyes Dağı ve Hasan Dağı tüflerinin, rüzgar ve su aşındırması sonucunda oluşan olağanüstü kaya şekilleri ve kışın ılık, yazın serin olan ve bu nedenle her mevsim için uygun iç iklim koşulları taşıyan kayaya oyma mekanlardır. Göreme, özellikle 7-13. yüzyıllar arasında baskılardan kaçan Hristiyanların yerleşmesiyle Hristiyanlığın önemli bir merkezi haline gelmiştir. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan alanlar içinde, Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve Soğanlı Arkeolojik Alanı yer almaktadır.


Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 2013 yılından beri UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.  Ankara, Konya ve Aksaray illeri ile çevrili olan Tuz Gölü, Van Gölü’nden sonra Türkiye’nin ikinci büyük gölü... Yer altı sularıyla beslenen Tuz Gölü, kapalı bir havza olan Konya Havzası’nda yer alıyor. Ortalama derinliği 50 cm.’nin altında olan Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacının % 70’ini sağlamaktadır. Tuz Gölü havzası, yaklaşık 6.000 kadar kuş yuvalama alanına sahip. Bunun yanında bölgede 279 bitki ve bakteri türünün yaşadığı tespit edilmiştir. 


2000 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Aziz Nicholas Kilisesi dünyada Noel Baba olarak tanınan ve Myra (Demre)'de piskoposluk yapan Aziz Nicholas adınadır. Aziz Nicholas Lykia bölgesinin önemli kentlerinden biri olan Patara'da doğmuş ve Myra'da (Demre) yaşamıştır. Bir Likya yerleşimi olan Myra antik kentinin parçası durumundaki St. Nicholas Kilisesi mimari üslubu ve süslemeleri ile orta Bizans dönemi kilise mimarisinin günümüze kadar ulaşmış en seçkin örneğidir. Myra, eski dönemlerin doğu ve batıdan gelen ticaret yolları ile St. Nicholas kültünün farklı parçalarını taşıyan farklı kültürlerin kavşak noktasında yer almaktadır. İmparatorluk başkenti Constantinople ve diğer şehirler ile olan ilişkileri gerek kentsel yaşam gerekse Hristiyanlığın gelişimi açısından Myra’yı kozmopolitan bir merkez haline getirmiştir. St.Nicholas kilisesinin büyük ölçeği ve zenginliği Myra’nın bütün kentsel yapıyı etkileyen merkez olma rolünü de desteklemektedir. 

Bonus: Türkiye'nin En Özel 5 Plajı

Kaynak:  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı 


Önceki ve Sonraki
Haberler